Đặc sản Miền Tây

Với khí hậu và địa hình đa dạng đã làm cho đặc sản Miền Tây vô cùng phong phú và đặc biệt như đặc sản trên rừng, đặc sản trên núi, đặc sản đồng bằng, đặc sản biển,... cùng thưởng thức đặc sản Miền Nam đậm chất đúng nguồn tại Đặc sản 4U.