Đặc sản Cà Mau

Với địa lý đặc biệt sinh thái rừng ngặp mặn cũng với việc giáp với biển nên đặc sản Cà Mau vô cùng phong phú đa dang cũng như đặc biệt không vùng nào so sánh được